Odborný profil a praxe

1999 – 2004

 • Studium na Univerzitě Palackého Olomouc

2003

 • logopedická praxe v ambulanci klinické logopedie Mgr. Kateřiny Tesarčíkové Frýdek- Místek

2004

 • Březen – surdopedická praxe na Speciální škole pro děti se sluchovým postižením Ostrava – Poruba
 • Květen – státní závěrečná zkouška z Logopedie a Surdopedie na Pedagogické fakultě UP Olomouc
 • Červen – srpen logopedická stáž u klinické logopedky a neuropsycholožky Mgr. Vilmy Mikešové v ambulanci klinické logopedie Přerov a na neurologickém oddělení v Nemocnici s poliklinikou Přerov

2004 - 2006

 • Ambulance klinické logopedie Mgr. Vilma Mikešová, U  Bečvy 2, Přerov
 • Vykonávání práce klinického logopeda  v ambulanci i na neurologickém lůžkovém oddělení, neurologické JIP a v léčebně dlouhodobě nemocných Nemocnice s poliklinikou Přerov, poskytování logopedické péče dětem s DMO

2005

 • Květen – stáž u klinické logopedky a psycholožky PhDr. Lenky Vackové v ambulanci klinické logopedie Moravská Třebová
 • Září - stáž u klinické logopedky Mgr. Ivany Garlíkové v ambulanci klinické logopedie Olomouc2005 – 2008
 • Postgraduální vzdělávání v rámci předatestační přípravy
 • Průběžné absolvování kurzů Asociace klinických logopedů ČR a  Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2005 -2009

 • Ambulance klinické logopedie Mgr. Ivana Garlíková, Úzká 6, Olomouc
 • Práce klinického logopeda v ambulanci

2006

 • Září 2006  až červen 2011 – kombinované magisterské studium Psychologie na Filozofické fakultě  UP Olomouc  (zvolené zaměření  diplomové práce: Neuropsychologické aspekty vývojových poruch řeči)

2008

 • Říjen – dvoutýdenní odborná stáž na Foniatrické klinice 1. LF UK  v Praze
 • Prosinec – atestace v oboru Klinická logopedie

2009

 • Provozování vlastní logopedické praxe

2011

 • Ukončení kombinovaného magisterského studia Psychologie státní závěrečnou zkouškou

 

Absolvované výcviky, školení a konference

2001

 • Výcvik komunikačních dovedností CMTF UP Olomouc

2003

 • Psychosociální výcvik pro práci s dětmi s autismem ,Proso o.s.

2005

 • Afázie, kurz asociace klinických logopedů ČR
 • Vyšetřovací testy v klinické logopedii, kurz asociace klinických logopedů ČR

2006

 • Neurologie pro klinické logopedy, kurz AKL ČR
 • Afáziologie A, kurz AKL ČR
 • Hlas, kurz AKL ČR
 • Česko-slovenský foniatrický kongres, Konference Asociace klinických logopedů ČR

2007

 • Afázie, diagnostika a klasifikace podle A. R. Luriji
 • Vady a poruchy sluchu, kurz AKL ČR
 • Incipientní koktavost, kurz AKL ČR
 • Palatolalie, kurz AKL ČR
 • Afázie, terapie podle A. R. Luriji
 • Celostátní konference Asociace klinických logopedů ČR

2008

 • Vývojové poruchy řeči, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
 • Interakční psychologický výcvik FF UP Olomouc
 • Moderní trendy v diagnostice a intervenci při fixované koktavosti
 • Základy zdravotnické legislativy, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
 • Celostátní konference Asociace klinických logopedů ČR

2009

 • Krizová intervence, FF UP Olomouc
 • Psychologická praxe na Klinice psychiatrie FN Olomouc

2010

 • Pedagogickopsychologická stáž ve Speciálně pedagogickém centru při ZŠ a MŠ logopedické Olomouc
 • Relaxační a meditační techniky, FF UP Olomouc

2011

 • Chronická koktavost, kurz AKL ČR
 • Celostátní konference Asociace klinických logopedů ČR

Od roku 2012 do současnosti

 • Pravidelné vzdělávání v rámci kurzů Asociace klinických logopedů, např. Terapie orální pozice, Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra, Bonnská terapie koktavosti aj.

Mgr. Ivana Banašová

Mobil: 731-321 985
Na návštěvu se prosím objednávejte telefonicky na čísle 778-086 971.
Mgr. Monika Šafarčíková tel. 778-086 971
Mgr. Tereza Kouřilová tel. 734-651 457

 • Email: banasova@logopedickaporadna.cz
 • Logopedie Dolany u Olomouce

  Dolany 52, PSČ 783 16

  Logopedie Šternberk

  Olomoucká 62, Šternberk PSČ 785 01

  Ordinační hodiny

  Logopedická poradna Dolany

  Pondělí: 07:45 — 11:45 12:45 — 16:00
  Čtvrtek: 07:45 — 11:45 12:45 — 16:00
  Pátek: dle objednání

  Logopedická poradna Šternberk

  Úterý: 07:00 — 11:15
  12:15 — 16:30
  Středa: 07:00 — 11:15 12:15 — 16:30
  Pátek:
  08:00 — 12:00

  Jak se k nám můžete objednat

  • Objednávejte se prosím telefonicky na čísle 778-086 971.
  • (V současnosti bohužel nelze využít objednávání pomocí formuláře .)
  Hlavní nabídka

  Copyright © 2009-2020 - Logopedická poradna | supplied by Studio reklamy s.r.o. | Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
  CMS made simple is Free software under the GNU/GPL licence